Gebruikersvoorwaarden

Clubee biedt een dienst in abonnementsvorm die businessclubs en verenigingen toegang biedt tot het Clubee platform. Het gebruik van onze dienst is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer we in deze Gebruiksvoorwaarden spreken over 'de Clubee-dienst', 'onze dienst' of 'de dienst', bedoelen we het online Clubee platform, met inbegrip van alle opties en functies, de website en webapp.

 1. Lidmaatschap
  1.1. Je Clubee-account wordt voortgezet totdat het wordt opgezegd. Je geeft ons toestemming om de lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via automatische incasso, tenzij je je lidmaatschap opzegt vóór je factureringsdatum (zie ‘Facturering en opzegging’ hieronder).

 2. Gratis proefperioden
  2.1. Je Clubee-account kan met een gratis proefperiode beginnen. De duur van de gratis proefperiode van je lidmaatschap wordt aangegeven tijdens de registratie en is bedoeld om nieuwe accounts de kans te geven om de dienst uit te proberen.

  2.2. Clubee bepaalt naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor een gratis proefperiode en kan de voorwaarden of duur beperken om misbruik van de gratis proefperiode te voorkomen. We behouden ons het recht voor om de gratis proefperiode in te trekken en je account te blokkeren als we vaststellen dat je hiervoor niet in aanmerking komt.

  2.3. We schrijven de lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus aan het einde van de gratis proefperiode af via automatische incasso, tenzij je je lidmaatschap voor het einde van de gratis proefperiode opzegt.

  2.4. De lidmaatschapskosten zijn excl BTW.

 3. Facturering en opzegging
  3.1. Factureringscyclus. Het lidmaatschap voor de Clubee-dienst wordt maandelijks (vooraf) afgeschreven via automatische incasso. Afhankelijk van het aantal leden (op de dag van facturatie) binnen je Clubee-dienst zal maandelijks de hoogte van de factuur anders kunnen zijn.

  3.2. Opzegging. Je kunt je Clubee-account te allen tijde opzeggen. Nadat je hebt opgezegd per e-mail (en bevestigd door Clubee), behoud je toegang tot de Clubee-dienst tot het einde van je factureringsperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en we bieden geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden. Als je je lidmaatschap opzegt, wordt je account automatisch gesloten aan het einde van je huidige factureringsperiode.

  3.3. Wijzigingen in de prijs en abonnementen. We kunnen onze abonnementen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in abonnementen zijn echter pas 30 dagen na kennisgeving van toepassing.


 4. Clubee-dienst
  4.1. De Clubee-software is ontwikkeld door of voor Clubee en ontworpen om Clubee-content te kunnen kijken via webbrowsers op desktop of mobiel. De Clubee-software kan per browser (Google Chrome, Safari, FireFox of Edge) of apparaat variëren en ook de functies en voorzieningen kunnen per apparaat verschillen. Uitgangspunt bij browsers is dat dit meest recente versie van de genoemde browsers zijn.


 5. Diversen
  5.1. Toepasselijk recht. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht.

  5.2. Klantenondersteuning. Als je meer wilt weten over onze dienst of als je hulp nodig hebt met je account, kun je contact opnemen met Clubee Support via support@clubee.nl.

  5.3. Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

  5.5. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. Clubee kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen je minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte.

  5.6. Elektronische communicatie. We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.

  5.7 Overige voorwaarden. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Laatst bijgewerkt: 5 juni 2020